Föreläsning i Danderyd för medlemmar

Föreläsning i Danderyd för medlemmar

EDS-förbundet bjuder in sina medlemmar till en föreläsning på Danderyds sjukhus fredagen den 6 oktober kl. 13–16.

I samband med att förbundet håller en Kontaktpersons-utbildning i Danderyd så kommer smärtteamet på Danderyds sjukhus under Thomas Lundebergs ledning att föreläsa. Fokus kommer att ligga på vilka möjligheter det finns att leva ett bättre liv med denna bindvävsproblematik. Förutom Thomas Lundeberg kommer vi att få lyssna till psykolog Stina Hedström, kurator Monica Lundevall, fysioterapeut Elin Ek Malmer samt arbetsterapeut Malin Einarsson. Föreläsningen avslutas med frågestund!

Nu har vi möjlighet att erbjuda medlemmar i förbundet att delta på denna föreläsning! Antalet är begränsat och anmälan är bindande! Först till kvarn är det som gäller och senaste anmälningsdag är onsdagen den 4 oktober, anmäl dig till markus.otterloo@ehlers-danlos.se. Fika finns på plats och för att kunna beräkna denna är det viktigt att ni anmäler er.

Vill du delta men är ännu inte medlem? Här hittar du all information som behövs för att bli medlem.

Välkomna till en spännande eftermiddag!

Close