Vilket stöd finns det i samhället för personer med EDS eller HSD?

Vilket stöd finns det i samhället för personer med EDS eller HSD?

Vilket stöd finns det i samhället för personer med EDS eller HSD?

Vilket stöd finns det i samhället för personer med EDS eller HSD?
Att få rätt insatser och stöd när man själv eller ens barn har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan vara som att försöka navigera i en snårig djungel utan karta och kompass, när man dessutom inte har någon ork kvar.
I denna sammanställning finns det samlat lite av det stöd man kan få i samhället om man har EDS eller HSD. En del av de insatser som tas upp gäller för alla i Sverige, oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte. Andra är bara till för de med sjukdomar eller funktionsnedsättning. De insatserna får man inte per automatik för att man har en viss diagnos utan man måste själv göra en ansökan. Därefter ska instansen/myndigheten avgöra om man har rätt till insatsen eller inte. Om man blir beviljad en insats eller inte beror bland annat på om man uppfyller kriterierna för att kunna ansöka, vilka behov man har, hur väl man lyckas beskriva sina behov, hur handläggaren tolkar det man skriver/säger och hur väl läkarutlåtandet beskriver ens behov.
Vi har alla olika mål med våra liv, men alla har rätt till en god livskvalité, och för att få det behöver vi ibland stöd och hjälp! Förhoppningen är att sammanställningen ska fungera lite som en vägvisare, något som visar åt vilket håll man ska gå.

På denna länk finns en PDF att ladda hem och den finns även under https://www.ehlers-danlos.se/lanksamling/

Close