Varför vill vi starta lokalföreningar?

Varför vill vi bli fler lokalföreningar?

Inom EDS Riksförbund har vi som mål att skapa fler lokalföreningar.

Som Riksförbund försöker vi på olika sätt påverka nationellt (Socialstyrelsen, SKR mm), men som den svenska sjukvården är organiserad måste vi främst påverka lokalt inom varje landsting/region. Att då vara en lokalförening ger mer tyngd än att agera som enskilda individer.

Till en början handlar det alltid om enklare mötesformer såsom en fikaträff eller liknande, så varför då ”krångla” till det med att skapa en lokalförening? Fördelarna är att det blir tydligare med att vi måste hjälpas åt att driva sjukvårdsfrågor och andra frågor, sköta ekonomiska frågor, få kontinuitet i verksamheten mm.

Som formell lokalförening är det också lättare att få ekonomiska bidrag och hjälp med lokaler från kommun och andra organisationer. Som lokalförening är det också enklare att driva opinionsarbete. Man inspirerar varandra och hjälps åt att skriva insändare och inbjudningar till sjukvårdspolitiker. Förbundet stöttar både vid start av lokalförening och genom ett nätverk med lokalföreningarnas ordförande.

Med många lokalföreningar blir det en win-win situation både för det lokala och det nationella arbetet och framförallt för våra medlemmar! Det är inte lätt att driva ett nationellt förbund helt på ideell basis, särskilt inte i ett land med de avstånd som Sverige har. Det blir lätt att alltför mycket arbete läggs direkt på styrelsen istället för att styrelsen har en funktion av att leda och fördela arbetet samt utveckla förbundet.

Ett förbund i vår storlek kan få ett organisationsbidrag från Socialstyrelsen, förutsatt att vi är minst tio verksamma lokalföreningar! För vår del så handlar detta om betydande summor vilket skulle ge oss en helt annan ekonomi, där vi som förbund skulle kunna ha en person anställd. Detta skulle dels avlasta styrelsen, dels säkerställa en annan kontinuitet när det gäller kommunikation på alla våra plattformar mellan förbund och medlemmar! Detta skulle också ge oss bättre resurser kring vår medlemskommunikation, KP-verksamhet samt stöd till lokalföreningar ekonomiskt och organisatoriskt.

 

Close