VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Vi i valberedningen vill här och nu understryka att sitta i EDS Riksförbunds styrelse är ett förtroendeuppdrag.
När man valts in har man fått medlemmarnas förtroende.

Vi vet alla att ha EDS är en utmaning med ork och allt annat i livet.
Vi har förståelse för att man då inte alltid har fullt med krafter och alltid orkar med styrelsearbetet, men med
samarbete och respekt för varandra så vet vi att det blir bra, men också något man själv
måste reflektera över då man ställer upp för nominering till olika uppdrag.

Valberedningen har jobbat på följande sätt:
Vi har haft många skypemöten, telefonsamtal och chattar. Vi har tillfrågat samtliga
ledamöter samt revisorer om de önskar ställa upp för omval.

Vi har via Riksförbundets hemsida, Facebooksida samt via medlemsutskick efterlyst
personer som vill engagera sig i den kommande styrelsen, valberedningen har även haft
kontakt med Riksförbundets kontaktpersoner för att få tips på bra kandidater.

Det finns många starka personer i det här förslaget.
Valberedningen anser att dessa personer
tillsammans besitter förmågan att föra Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom framåt under
2020

Valberedningens nomineringar till förbundsstyrelsen 2020

Ordförande: Vakant
Ord.ledamot:
Nyval 2 år Birgitta larsson Lindelöf
Nyval 2 år Angelika Karlsson
Nyval 2 år Pernilla Blom
Nyval 2 år Hanna Dahlgren
Nyval 1år Annelie Ramos
Nyval 1 år Karin Lindholm
Nyval 1år Cecilia Eliasson

Revisorer
Nyval 1 år Evelina Sundström
Nyval 1 år Jennie Svensson

Valberedning
Omval 1 år Angelica Fisk
Nyval 1 år Helena Härwell
Nyval 1 år Marcio Ramos

Vänligen Valberedningen

Close