Snart kan du ta del av information om vad HSD (Hypermobility spectrum disorders) är. Texten är under bearbetning.

Kortfattat och lästips

I samband med att nosologin för Ehlers-Danlos-syndromen publicerades den 15 mars 2017 i tidskriften American Journal och Medical Genetics har också en ny diagnos, eller ett spektrum av diagnoser, presenterats. 

Hypermobility spectrum disorders (HSD) är ett nytt begrepp att bekanta sig med. HSD är en diagnos som innefattar ledöverrörlighet och smärta, men till skillnad från EDS är problematiken mer begränsad och klassas inte som ett syndrom. HSD delas in i olika grupper bla beroende på i vilka leder- och i hur stor omfattning överrörlighet förekommer. Överrörlighet till följd av skador, träning, deformation i skelett och leder, muskelsjukdomar m.m. ska vara uteslutet innan HSD-diagnos kan ställas.

Diagnosen Hypermobilitetssyndromet (HMS) ska ej användas längre. De som inte når upp till kriterier för hypermobil Ehlers-Danlos (hEDS) kan istället utredas för det nya diagnosspektrat HSD.

The Ehlers-Danlos Society om: What is HDS?
Nyhetsinlägg: Ny nosologi 15 mars 2017
Webbinariet om nya nosologin/kriteriern (YouTube): 2017 EDS Klassification
Slides från webbinariet: EDS 2017 Classifications slides
Presskonferens: The EDS 2017 Classification Press Conference at GBMC
Artiklar från AJMG kommer att publiceras här inom kort: EDS International Classification

Close