Utdelade medel

blomma-med-humlaEDS-stiftelsen ger bidrag till olika informations- och utbildningsinsatser kring Ehlers-Danlos syndrom.
EDS-stiftelsen främjar även vetenskaplig forskning kring EDS genom att dela ut stipendier för forskning såväl kring EDS som rörande behandlingar och hjälpmedel.

Utdelning av medel för 2019

  • Resa och deltagande två personer till EDS-konferens i Madrid 20 000:-

Utdelning av medel för 2018

  • Deltagande i forskningskonferens kring rapporten ”Erfarenheter om käkpartiets funktioner hos unga vuxna med generell ledöverrörlighet”. 16 250:-
  • Resa och deltagande två personer i EDS-konferens i Gent 25 700:-

Utdelning av medel för 2017
• Seminarium i Piteå kring tandhälsa och EDS 15 000:- kr
• Hjälpmedel en person 6 395:- kr

Utdelning av medel för 2016
• Hjälpmedel skoinlägg 2 personer 1 500 kr resp. 2 000 kr.
• Hjälpmedelsstöd (olika hjälpmedel) 2 personer 1 000 kr resp. 1 500 kr
• Träningsutrustning en person 5 000 kr.
• Resa för deltagande vid EDS-konferensen i New York i maj 2016. Två personer 5 000 kr vardera.

Utdelning av medel för 2015
• Hjälpmedel till barn med EDS 10 000 kr.
• Hushållsredskap (fyra personer) 20 000 kr.
• Deltagande i EDS-förbundets årsmöte 5 000 kr.
• Träningskort 2 000 kr.
• Handikappridning 1 000 kr.
• Utvecklingsarbete för barn med EDS 4 000 kr.
• Utbildning till EDS-yogainstruktör 12 000 kr.

Utdelning av medel för 2014
• Hjälpmedel 4 000 kr.
• Träningskort (två personer) 4 000 kr.
• Forskningsmedel, planering av EDS-projekt 4 000 kr.

Utdelning av medel för 2013
• Hjälpmedel (fem personer) 12 264 kr.
• Stöd till EDS-yogaprojektet i Uppsala 10 000 kr.

Utdelning av medel för 2012
Nio ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En person erhöll 1 000 kr till hjälpmedel.
• En person erhöll 1 000 kr till hjälpmedel.
• En person erhöll 2 000 kr till hjälpmedel.
• En person erhöll 2 000 kr till hjälpmedel.

Utdelning av medel för 2011
• Hjälpmedel till barn 1 000 kr.
• Hjälpmedel till vuxna (3 personer) 7 000 kr.

Utdelning av medel för 2010
Sju ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En person erhöll 5 000 kr till material för studier.
• En person erhöll 5 000 kr till utveckling av studiematerial.
• En person erhöll 5 000 kr till material för studier.

Utdelning av medel för 2009
Sex ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En familj erhöll 6 000 kr till familjevecka på Ågrenska.
• En person erhöll 2 000 kr till material för att underlätta studier.
• En person erhöll 4 000 kr till viss utrustning i hemmet.

Utdelning av medel för 2008
Tre ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En person erhöll 4 000 kr till hjälpmedel för studier.

Utdelning av medel för 2007
Fyra ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En person erhöll 2 500 kr till litteratur och dvd-filmer för undervisning av läkare, sjukgymnaster och arbetsgivare.

Utdelning av medel för 2006
13 ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En person erhöll 5 000 kr till inköp av dator för studier.
• En person erhöll 360 kr till inköp av tre dvd-filmer om muskeltrötthet (med Ingemar Söderlund) för att undervisa personal inom hälso- och sjukvården.

 

 

Close