"TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE" DIAGNOSHÄNG OCH ORDFÖRANDESONDERINGAR

"TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE" DIAGNOSHÄNG OCH ORDFÖRANDESONDERINGAR

“TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE” DIAGNOSHÄNG OCH ORDFÖRANDESONDERINGAR

Sällsynta diagnoser har också en ”övergångsregering”. Det framkom på förbundets Höstmöte 20-21 oktober, när vår nuvarande ordförande, Ulf Larsson tillsammans med den tidigare ordföranden Elisabeth ”Lisa” Wallenius förklarade ordförandeläget för mötesdeltagarna.

Läs mer om Sällsyntas höstmöte på https://www.sallsyntadiagnoser.se/tillsammans-blir-vi-starkare-diagnoshang-och-ordforandesonderingar/

Close