Broschyrer

Broschyrer från Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund

Vad är EDS & HSD?

PDF_LitenHämta PDF

Barn och ungdomar med EDS/HSD

PDF_LitenHämta PDF

Stöd och anpassning i skolan och skollagen 

PDF_LitenHämta PDF

Vad är POTS?

PDF_LitenHämta PDF

Inför läkarbesöket

PDF_LitenHämta PDF

Checklista inför anestesi vid EDS/HSD
En checklista för operationsremitterande läkare, narkosläkare, narkosteam och vårdpersonal vid patienter med EDS.
PDF_Liten Hämta PDF

Samhällsstöd vid EDS/HSD
Vilket stöd finns det i samhället för personer med EDS eller HSD?
På följande länk kan du ladda ner en pdf om vilka stöd som finns att tillgå.

PDF_Liten Hämta PDF

Close