Plånboken ska inte avgöra rätten till en god tandhälsa (debatt)

Plånboken ska inte avgöra rätten till en god tandhälsa (debatt)

Plånboken ska inte avgöra rätten till en god tandhälsa (debatt)

Dagens Samhälle – Plånboken ska inte avgöra rätten till en god tandhälsa (debatt)

Debattörernas slutsats: "Kostnaderna för patienten innan högkostnadsskyddet träder in är orimligt höga för många av våra medlemmar. Att man som patient själv måste skaffa sig kunskap om de särskilda tandvårdsstöden får effekten att många personer riskerar att aldrig få ta del av dem. Och de stora regionala skillnaderna i de särskilda stöden måste bort." Läs artikeln 

Foto: Iduna Pertoft Sundarp

Close