Nu närmar sig årsmötet.

Nu närmar sig årsmötet.

Nu närmar sig årsmötet.

Den 13 april kl 12.30 börjar vi i Nordic Light Hotel i Stockholm. Lokalen heter Spectra. Kom gärna en stund innan för att hinna med registrering!

Har du ännu inte anmält dig, gör då gärna det till lisa.ekblom@ehlers-danlos.se så får vi möjlighet att fixa fikabuffé även till dig!

Har du inte möjlighet att närvara, men känner någon på plats då kan du lämna en fullmakt. Så här kan en fullmakt se ut https://www.ehlers-danlos.se/wp-content/uploads/2016/11/Fullmakt-ombud.pdf

I år har vi fått in tre motioner. De kan du läsa här, tillsammans med styrelsens utlåtande kring dem. Styrelsen presenterar sin ståndpunkt men det är årsmötet som beslutar kring varje motion!

1 Motion om samarbete 1

2 Motion från valberedningen 2

3 Motion från GBG om LF-träff

Vi saknar revisorernas rapport än så länge, men hoppas kunna redovisa även det innan årsmötet startar.

 

Close