Nu finns det fyra nya bärarkort på svenska resp. engelska att ladda ner från webbplatsen. Snart kommer man också att kunna beställa bärarkorten inplastade om man så önskar

Nu finns det fyra nya bärarkort på svenska resp. engelska att ladda ner från webbplatsen. Snart kommer man också att kunna beställa bärarkorten inplastade om man så önskar

Nu finns det fyra nya bärarkort på svenska resp. engelska att ladda ner från webbplatsen. Snart kommer man också att kunna beställa bärarkorten inplastade om man så önskar

Nu finns separata bärarkort för vaskulär EDS (VED) och för övriga typer.
Anledningen är att det är grundläggande, och mycket viktigt, att inte blanda ihop VED med andra former av EDS.
Då kollagenfelet vid VED är annorlunda än vid övriga EDS-former är symptomen olika (fast de må likna varandra), och även behandlingen. Den medicinska behandlingen vid VED har inga effekter vid övriga typer av EDS.

Bärarkort finns  i pdf-format under fliken - Informationsportal- Dokumentarkiv

Bärarkorten finns även för beställning i inplastat format under fliken Informationsportal - Beställbart material

Close