Nu är valberedningens arbete i full gång och vi söker nya styrelsemedlemmar.

Nu är valberedningens arbete i full gång och vi söker nya styrelsemedlemmar.

Nu är valberedningens arbete i full gång och vi söker nya styrelsemedlemmar.

Hej medlem i EDS Riksförbund!

Nu är valberedningens arbete i full gång och vi söker nya styrelsemedlemmar.
Poster och funktioner som vi nu behöver hjälp att fylla är följande;

Kassör
med kunskap om ekonomisystemet Fortknox som används idag.
Du ska vara en fena på bokföring och allt annat som kan förekomma i det ekonomiska arbetet. Ex
löneutbetalningar vid projektanställning, skattedeklaration och löpande betalningar.

Kommunikatör med erfarenhet.
Du kommer författa texter och kunna uppdatera hemsidan. Du behöver god kunskap i programmen
Indesign och Illustrator som vi idag använder när vi gör vår tidning och annat material.

Administratör
som kan bemanna info mejlen, skriva protokoll och annat förekommande arbete
som hör administration till.

Nätverkare
Du ska vara duktig på att knyta långsiktiga stabila kontakter. Kunna nätverka nationellt
i dom nätverk där förbundet ingår. Det är bra om du har god kunskap och ett brinnande intresse för
EDS och dess medicinska aspekter.

En entreprenör
Du som brinner för att skriva ansökningar till fonder och liknande och har god
kunskap i hur du ska gå tillväga, utveckla vår webbshop, skapa nationella insamlingskampanjer
och och vara behjälplig i arbetsgrupper.

Medlemsvårdare
Du har en stöttande funktion där du nätverkar med lokalföreningarna och
kontaktpersoner. Du behöver vara väl insatt i EDS och allt det medför och ha god
samarbetsförmåga. Att kunna se saker ur ett större perspektiv och vara en problemlösare.
Du kommer att hålla i skypemöten med lokalföreningar och kontaktpersoner.
Du har som uppgift att utveckla kontaktpersonsverksamheten.
Även arbeta aktivt för att nå ut till våra medlemmar och se till så vi växer som förbund.
Vi söker dig som brinner för att stärka vårt engagemang runtom i landet.
Du har god förening skunskap och kan förmedla, hjälpa och stötta det lokala engagemanget.

Styrelsen har möten ca 1 gång i månaden. Utöver det är det andra möten och aktiviteter som du
ska delta i beroende på vilken funktion du har.
Vi har idag största medlemsantalet ifrån Dalarna och nedåt som ni säkert såg i senaste EDS nytt.
Om vi drar gränsen vid Dalarna så hittar vi endast 16,7 % av medlemmarna därifrån och uppåt
Resten finns nedanför där Västra Götaland, Stockholm och Skåne är absolut störst.
Vi behöver stärka upp förbundet uppåt men även på många andra området.
Alla kan inte allt utan det är tillsammans vi bygger en helhet.
Känner du att du har en funktion du vill fylla hos oss så tveka inte att höra av dig med
frågeställningar och berätta mer om dig själv.

Väl mött!
Valberedningen i EDS Riksförbund
Anna Lundberg, Angelica Fisk, Lisa Ekblom, Anne Lee Lindroth & Annika Wawrzynska

valberedningen söker alla medlemmar

 

Svar till valberedning@ehlers-danlos.se

Close