Vårdprogram och Diagnosguide

Nationellt Vårdprogram för hEDS och HSD, utgivet av Nationellt specialistnätverk för EDS

Nationellt kliniskt kunskapsstöd för hEDS

Nationellt kliniskt kunskapsstöd för HSD

Diagnosguide för hEDS och HSD ©Pernilla Blom

Formulär vid bedömning av hEDS och HSD ©Pernilla Blom

Flödesschema för hEDS och HSD ©Pernilla Blom

Close