Motion om GDPR 200308

Motion om GDPR 200308

Motion om GDPR 200308

En motion har inkommit till styrelsen gällande Motion om GDPR 200308

Denna kan läsas här

Motion om GDPR 200308

 

Förbundsstyrelsens svar
Alla policys ska med jämna mellanrum ses över då det oftast finns förbättringspotential. En policy ska vara aktuell, tydlig och enkel att läsa/förstå. I ett förbund som vårt som är under förändring, i och med tillväxten av lokalföreningar är det extra viktigt att se över denna policy så att den fungerar bra för medlemmen, de förtroendevalda samt medlemsregistret. Med det sagt så tackar vi för initiativet och rekommenderar blivande styrelse att se över policyn tillsammans med motionärerna.

Förbundsstyrelsen anser att den nya styrelsen fortsätter att utreda frågan tillsammans med motionärerna.

Close