MEDLEMSKAMPANJ JUNI 2020

MEDLEMSKAMPANJ JUNI 2020

MEDLEMSKAMPANJ JUNI 2020

EDS Riksförbund genomför under juni månad ”Medlemskampanj juni 2020” med syfte att rekrytera fler medlemmar till förbundet. Ett starkare EDS Riksförbund behövs så att vi bättre kan påverka vården och höja kunskapen om EDS/HSD i samhället. När vi blir fler skapas bättre förutsättningar för att utöka organisationen med fler lokalföreningar. Vi blir också fler som kan dela erfarenheter om att leva med EDS/HSD.

Vi behöver din hjälp för att värva nya medlemmar till EDS Riksförbund! Säkert känner du som redan är medlem någon som har EDS/HSD eller har du vänner/anhöriga som vill vara delaktiga i EDS Riksförbund. Därför hjälper du oss värva nya medlemmar i juni och du belönas med en zebragåva till dig samt till den du värvar. Värvar du flera medlemmar får du en zebragåva per ny medlem!

DU SOM ÄR MEDLEM GÖR SÅ HÄR:

Du rekryterar nya medlemmar till EDS Riksförbund och informerar de nya medlemmarna om årsavgifterna 250 SEK (huvudmedlem) samt 50 SEK per familjemedlem. Du mejlar medlemskap@ehlers-danlos.se och uppger ditt namn och medlemsnummer, namn på den eller de medlemmar du har värvat och vilka zebragåvor du vill ha. En gåva för varje ny medlem du värvar!  I bifogad fil hittar du information om vilka zebragåvor vi erbjuder!

DU SOM VILL BLI NY MEDLEM GÖR SÅ HÄR:

  1. Fyller i Frågeformuläret på hemsidan https://www.ehlers-danlos.se/medlemsformular/. I Frågeformuläret skriver den nya medlemmen in kampanjkoden JUNI2020. Även familjemedlemmar fyller i Frågeformuläret.
  2. Betalar medlemsavgiften 250 kronor för huvudmedlem och 50 kronor för familjemedlem till Plusgiro 417 65 68 – 6 eller Swish 123-059 42 34
  3. Märker inbetalningen med namn och hemort. Om betalningen gäller flera familjemedlemmar skrivs namnen i inbetalningen eller mejlas till medlemskap@ehlers-danlos.se.
  4. Skickar ett mejl till medlemskap@ehlers-danlos.se och berättar om vilken zebragåva du vill ha.

VI GÖR SÅ HÄR:

Håller ordning på betalningar av medlemsavgifter, medlemsregistreringar och leverans av zebragåvor. Skickar välkomstbrev till nya medlemmar.

Tar emot dina frågor om kampanjen och dina idéer till hur vi på bästa sätt kan rekrytera nya medlemmar. Mejla frågor och idéer till info@ehlers-danlos.se.

Nu startar vi Medlemskampanj juni 2020. Tillsammans är vi starkare!

Close