KALLELSE ÅRSMÖTE EDS Riksförbund, Umeå, 4 april 2020

KALLELSE ÅRSMÖTE EDS Riksförbund, Umeå, 4 april 2020

KALLELSE ÅRSMÖTE EDS Riksförbund, Umeå, 4 april 2020

Varmt välkommen på EDS Riksförbunds årsmöte!

I samband med årsmötet bjuds det på föreläsning ”Kvinnohälsa och EDS” av Thomas Torstensson, Leg. Fysioterapeut, Med Dr, Smärtspecialist, Sundsvalls sjukhus!

Datum: 4 april 2020
Incheckning: 12.30
Start: 13.00
Plats: Umeå, Hotell Björken.
Hotellet ligger i anslutning till Norrlands Universitetssjukhus.

Anmälan: För att kunna erbjuda fika till samtliga deltagare behöver du anmäla dig i förväg. Anmäl
dig senast den 9 mars via mejl till: jan.lindelof@ehlers-danlos.se

Ombud/rösträtt: Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift och fyllt 15 år har rösträtt.
Röstning kan även ske genom fullmakt, dock högst en fullmakt per ombud.

Motioner: För att kunna behandla motioner på årsmötet ska de senast ha nått förbundet den 14
mars 2020.

Kostnad: Årsmötet inklusive fikat är gratis för alla medlemmar. Reseersättning utgår endast till
förtroendevalda samt de kandidater som är föreslagna av valberedningen.

Föreläsning: ”Kvinnohälsa och EDS” av Thomas Torstensson, Leg. Fysioterapeut, Med Dr,
Smärtspecialist, Sundsvalls sjukhus.

Övernattning: Är du i behov av övernattning kan du boka in dig på Hotell Björken i mån av plats.
Du bokar logi samt bekostar övernattning på egen hand.

Övrigt: Ta med årsmöteshandlingar till årsmötet. Vi har för avsikt att försöka livesända årsmötet
via Facebook, för de som inte har möjlighet att närvara på plats. Tänk på allergiker och överkänsliga; var försiktig med parfym och ta inte med nötter.

Varmt välkommen!
Önskar
Sandra, Markus, Jan, Jeanette, Annica samt Frida
EDS Riksförbunds styrelse

EDS Riksförbund Årsmöteshandlingar 2020

Close