Informationsfilmer för Vården

Informationsfilmer om HSD/EDS för professionerna framtagna av Smärtenheten Västerviks sjukhus, Region Kalmar län, Sydöstra Sjukvårdsregionen:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhTXyTWqNdVVRxP5-N_PlGBldsULt7TS9

Close