Informationsfilmer för patienter

Informationsfilmer om HSD/EDS för patienter framtagna av Smärtenheten Västerviks sjukhus, Region Kalmar län, Sydöstra Sjukvårdsregionen:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhTXyTWqNdVUGzv0yDZ4b8wr0X4_IeKUS

Close