Information kring inspelning av ljud och/eller bild

Information kring inspelning av ljud och/eller bild

EDS Riksförbund har tagit ett officiellt beslut om vad som gäller runt inspelning av ljud och bild vid föreläsningar och dylikt som förbundet anordnar. Detta gäller dock inte enstaka fotografier för privat bruk. Läs mer i bifogat PM.
PDF_Liten Hämta PDF »

Close