Extra årsmöte för Lokalföreningen EDS i Umeå med omnejd

Extra årsmöte för Lokalföreningen EDS i Umeå med omnejd

Extra årsmöte för Lokalföreningen EDS i Umeå med omnejd

Inbjudan Till
Extra årsmöte för Lokalföreningen EDS i Umeå med omnejd
Datum: 2020-06-02
Tid: Kl. 19.00
Plats: Online. Länk kommer till alla anmälda via mailen.
Anmälan sker till: infoumea@ehlers-danlos.se

I anmälan ange:
- För- och efternamn
- Mobilnummer

Sista anmälningsdag är den 29 maj 2020

Dagordning för årsmötet och valberedningens förslag till ny ordförande och kassör bifogas denna kallelse

DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE
Lokalföreningen EDS i Umeå med omnejd
Datum: 2020-06-02
Tid: 19.00
Plats: Online via Skype
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
3. Godkännande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om Extra årsmötets behöriga utlysande
6. Val av ordförande och kassör.
7. Mötets avslutande

Valberedningens förslag till ny Ordförande respektive Kassör bifogas nedan.

Valberedningens förslag till ny styrelse för 2020:
Ordförande Johanna Lundell
Kassör Jan Samuelsson
Övriga ledamöter enligt ordinarie årsmöte.

Annica Hilkkasdotter
valberedning
Lokalföreningen EDS i Umeå med omnejd
annica.hilkkasdotter@ehler-danlos.se

Tillsammans är vi starkare!

Vi hoppas på ett välbesök digitalt möte.

Väl Mött!

Styrelsen

Close