Rättelse

Rättelse

I ett antal PDF-dokument och även Riksförbundets egen EDS-broschyr så står det felaktigt att "EDS är en kronisk, progressiv sjukdom".  Korrekt formulering skall vara att symptomen kan te sig progressiva men att EDS i sig inte är det.

Vi alla inväntar spänt EDS International Symposium i New York - maj 2016  där en re-klassificering kommer att ske av samtliga EDS typer. När detta är gjort kommer EDS riksförbundet att omgående starta uppdateringen av material. Materialet på hemsidan kommer successivt revideras eller bytas ut.

Close