EDS-stiftelsen upplöst

EDS-stiftelsen upplöst

EDS-stiftelsen upplöst

Styrelsen för EDS-stiftelsen har beslutat om att stiftelsen ska upphöra från och med Januari 2019. Beslutet grundas på att intäkterna är små och kapitalet litet. Flertalet ansökningar är inte relevanta gentemot ändamålsparagrafen och med dessa små medel är det svårt att finna forskningsobjekt att stödja. Kvarvarande kapital (2 601:-kr) skänkes till EDS Riksförbund.

EDS Riksförbund har för avsikt att låta årsmötet i april 2019 ta ställning till en fond med liknande syfte som stiftelsen haft, men inom förbundets regi. Förhoppningen är att underlätta förvaltning och marknadsföring och förtydliga syftet om allt ligger inom en och samma organisation.

 

Close