EDS Riksförbund har nu två regionala Facebooksidor!

EDS Riksförbund har nu två regionala Facebooksidor!

EDS Riksförbund har nu två regionala Facebooksidor!

Förbundet växer och behöver nya kontaktytor på regional nivå. Förbundets kontaktpersoner eller någon annan av styrelsen godkänd person är tillsammans med en styrelserepresentant från Riksförbundet administratörer för de regionala Facebooksidorna.

På Gotland är det Tina Hallin och i Skåne är det Kristina Olsson som administrerar de nystartade Facebooksidorna tillsammans med styrelsens representant Jeanette Alfredsson. Sidorna är till för alla som är intresserade av EDS och relaterade bindvävsdefekter.

Nu när de regionala Facebooksidorna har startats kommer administratörerna även att starta regionala Facebookgrupper för medlemmar i EDS Riksförbund på Gotland och i Skåne. Här kommer förbundsmedlemmar kunna utbyta erfarenheter och nätverka för att få fler i regionen att engagera sig och bli medlemmar i förbundet.

Gotland

Skåne

 

Close