Dokument att använda

Dokument att använda

Här har vi samlat dokument som kan vara användbara i bildandet av en lokalförening. Använd dem om ni vill och anpassa efter era lokala förutsättningar och behov.

Normalstadgar för Lokalföreningar till EDS Riksförbund 

Användning av mall för normalstadga

-Inbjudan Till årsmöte lokalförning exempel

-EDS förslag till Verksamhetsplan 20xx

-förslag DAGORDNING ÅRSMÖTE lokal

-första Årsmöte EDS lokalförening förslag till protokoll

-Förslag protokoll konstituerandemöte lokalförening

 

Close