BILDA LOKALFÖRENING

Om att bilda lokalförening

Funderar du på att det behövs en lokal EDS-förening inom ditt område? En förening för gemenskap och för att påverka vård och samhälle.

Vi har inom EDS Riksförbund god vana att bygga organisationer. Kontakta vår styrelseordförande via mejl: birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se. Skriv kort om dina funderingar och du får en personkontakt för fortsatt dialog om bildandet av lokalförening i samarbete med EDS Riksförbund.

I stödet från EDS Riksförbund till lokalföreningar under bildande kan ingå:

  • Mejlutskick till samtliga medlemmar i EDS Riksförbund med postadress i ditt område samt annonseringar via riksförbundets hemsida och på Facebook-sidor.
  • Stöd med alla formaliteter i anslutning till bildandet av föreningen. Exempel på stöd är upprättande av protokoll vid bildande av förening, ansökan om organisationsnummer, mallar för protokoll och avtal som krävs för att följa aktuell dataskyddsförordning (GDPR).
  • Hjälp från EDS Riksförbund med medlemsregister, bokföring och andra ekonomiska rutiner.
  • Ekonomiska bidrag avsedda att användas för att betala omkostnader vid föreningsbildande.

Tillsammans gör vi det enkelt att starta en lokal EDS-förening. Det går att börja småskaligt med kanske tre personer i styrelsen, några styrelsemöten per år och ett årsmöte där medlemmarna ges möjlighet att välja funktionärer, granska och besluta om att utveckla verksamheten.

Vill du veta mer om vad det innebär att bli en del av EDS-rörelsens föreningsliv? Ta del av lästipsen som följer!

Lästips 1: Särtryck från ”EDS-Nytt nr 50 - Tema föreningsliv”

Varför vill vi starta lokalföreningar?

Hur man startar en lokalförening?

Ordlista

Vilket stöd kan man få av kommunen?

Regionala Facebooksidor och Facebookgrupper

Lästips 2: Inom EDS-rörelsen pågår ett arbete med att utforma och dokumentera arbetssätt som beskriver samverkan mellan EDS Riksförbund och lokalföreningarna.  Läs vidare i aktuellt arbetspapper:

Samverkan mellan EDS Riksförbund och lokalföreningar

Lästips 3:

EDS Riksförbund har utformat en rad mallar som du kan ha nytta av i byggandet av lokalförening.

Inbjudan Till årsmöte lokalförening exempel

EDS förslag till Verksamhetsplan 20xx

Förslag DAGORDNING ÅRSMÖTE lokal

Första Årsmöte EDS lokalförening förslag till protokoll

Förslag protokoll konstituerandemöte lokalförening

Normalstadgar för Lokalföreningar

Close