Att känna igen sig i varandra – träffar för föräldrar till barn med sällsynt diagnos

Att känna igen sig i varandra – träffar för föräldrar till barn med sällsynt diagnos

Att känna igen sig i varandra – träffar för föräldrar till barn med sällsynt diagnos

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i Uppsala-Örebro inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldrarträffar hösten 2018.

Se bifogad pdf för mer information och anmälan.

inbjudan föräldraträff HT18

Close