Årsmötesprotokoll och nya stadgar.

Årsmötesprotokoll och nya stadgar.

Årsmötesprotokoll och nya stadgar.

Nu finns protokollet från Riksförbundets årsstämma i Göteborg den 14 april 2018 att läsa här på hemsidan!

I och med årsmötet förnyades halva styrelsen, och vi hoppas kunna fortsätta det positiva arbete som görs just nu kring vårt förbund. Vi har nu också nya stadgar, rejält modifierade jämfört med tidigare, med syftet att vara tydligare. De nya stadgarna har bland annat gett oss en smärre namnförändring, numera heter vi Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom, förkortat till EDS Riksförbund.

Close