ÅRSMÖTE 4 APRIL I UMEÅ INSTÄLLT

ÅRSMÖTE 4 APRIL I UMEÅ INSTÄLLT

ÅRSMÖTE 4 APRIL I UMEÅ INSTÄLLT

Bäste medlem i EDS Riksförbund!

EDS Riksförbunds styrelse har under onsdag kväll, den 11 mars 2020 beslutat att ställa in det fysiska årsmötet i Umeå den 4 april.

Vi har fattat detta beslut med särskild hänsyn till samtliga våra medlemmars hälsa.
Folkhälsomyndighetens lämnade den 10 mars 2020 besked till allmänheten att risken för spridning av Covid-19 annat än till personer runt enstaka importfall i dagsläget är Mycket hög.

Det är styrelsens intention att så skyndsamt som möjligt se över alternativ till lösning med hänsyn till omständigheterna. Vi följer därför fortsatt Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer.

Läs mer på Årsmöte 4 april i Umeå inställt

Close