Daily Archives: 2020-03-04

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Vi i valberedningen vill här och nu understryka att sitta i EDS Riksförbunds styrelse är ett förtroendeuppdrag. När man valts in har man fått medlemmarnas förtroende. Vi vet alla att ha EDS är en utmaning med ork och ...

Close