Redovisning av uppdrag

Redovisning av uppdrag

På årsmötet 2016 beslutade årsmötet att ge förbundsstyrelsen ett antal uppdrag att arbeta med under året. Dessa skulle enligt beslut F presenteras på hemsidan för medlemmarna. Här följer en redovisning av hur vi i förbun ...

Close