Rättelse

Rättelse

I ett antal PDF-dokument och även Riksförbundets egen EDS-broschyr så står det felaktigt att "EDS är en kronisk, progressiv sjukdom".  Korrekt formulering skall vara att symptomen kan te sig progressiva men att EDS i sig ...

Close