Utdelade medel

blomma-med-humlaEDS-stiftelsen ger bland annat bidrag till olika informationsinsatser riktade till sjukvården och organisationer inom sjukvårdsområdet. Men bidrag delas även ut till personer med EDS samt till personer som på annat sätt kommer i kontakt med EDS, t.ex. närstående.
EDS-stiftelsen främjar även vetenskaplig forskning kring EDS genom att dela ut stipendier för forskning såväl kring EDS som rörande behandlingar och hjälpmedel.

 

Utdelning av medel för 2016
• Hjälpmedel skoinlägg 2 personer 1 500 kr resp. 2 000 kr.
• Hjälpmedelsstöd (olika hjälpmedel) 2 personer 1 000 kr resp. 1 500 kr
• Träningsutrustning en person 5 000 kr.
• Resa för deltagande vid EDS-konferensen i New York i maj 2016. Två personer 5 000 kr vardera.

Utdelning av medel för 2015
• Hjälpmedel till barn med EDS 10 000 kr.
• Hushållsredskap (fyra personer) 20 000 kr.
• Deltagande i EDS-förbundets årsmöte 5 000 kr.
• Träningskort 2 000 kr.
• Handikappridning 1 000 kr.
• Utvecklingsarbete för barn med EDS 4 000 kr.
• Utbildning till EDS-yogainstruktör 12 000 kr.

Utdelning av medel för 2014
• Hjälpmedel 4 000 kr.
• Träningskort (två personer) 4 000 kr.
• Forskningsmedel, planering av EDS-projekt 4 000 kr.

Utdelning av medel för 2013
• Hjälpmedel (fem personer) 12 264 kr.
• Stöd till EDS-yogaprojektet i Uppsala 10 000 kr.

Utdelning av medel för 2012
Nio ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En person erhöll 1 000 kr till hjälpmedel.
• En person erhöll 1 000 kr till hjälpmedel.
• En person erhöll 2 000 kr till hjälpmedel.
• En person erhöll 2 000 kr till hjälpmedel.

Utdelning av medel för 2011
• Hjälpmedel till barn 1 000 kr.
• Hjälpmedel till vuxna (3 personer) 7 000 kr.

Utdelning av medel för 2010
Sju ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En person erhöll 5 000 kr till material för studier.
• En person erhöll 5 000 kr till utveckling av studiematerial.
• En person erhöll 5 000 kr till material för studier.

Utdelning av medel för 2009
Sex ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En familj erhöll 6 000 kr till familjevecka på Ågrenska.
• En person erhöll 2 000 kr till material för att underlätta studier.
• En person erhöll 4 000 kr till viss utrustning i hemmet.

Utdelning av medel för 2008
Tre ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En person erhöll 4 000 kr till hjälpmedel för studier.

Utdelning av medel för 2007
Fyra ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En person erhöll 2 500 kr till litteratur och dvd-filmer för undervisning av läkare, sjukgymnaster och arbetsgivare.

Utdelning av medel för 2006
13 ansökningar hade inkommit till EDS-stiftelsen och följande tilldelades medel:
• En person erhöll 5 000 kr till inköp av dator för studier.
• En person erhöll 360 kr till inköp av tre dvd-filmer om muskeltrötthet (med Ingemar Söderlund) för att undervisa personal inom hälso- och sjukvården.

 

EDS-stiftelsen | Org. nr: 802424-3274 |
Bankgiro: 5654-5999 | c/o Bergström, Egnahemsgatan 2, 716 31 Fjugesta

Close