EDS-stiftelsen utlyser medel att söka

 

prästkrage

Sista ansökningsdag 31 december

EDS-stiftelsen ger bland annat bidrag till olika informationsinsatser riktade till sjukvården och organisationer inom sjukvårdsområdet. Även personer med EDS och personer som på annat sätt kommer i kontakt med EDS, t.ex. närstående, kan få bidrag. EDS-stiftelsen främjar även vetenskaplig forskning kring EDS genom att dela ut stipendier för forskning såväl kring EDS som behandlingar och hjälpmedel.

Ansökan skrivs med egna ord, ingen ansökningsblankett behövs. Uppge namn, ålder, adress, postadress, telefon, ev. mejladress samt önskad summa och motivering till ansökan. Uppge även om du har diagnosen EDS eller är närstående till någon med EDS. Om du söker stipendium för forskning, bifoga en kort sammanfattning av projektet och uppge förutom ovanstående även ditt yrke, projektets titel och syfte samt ev. preliminära resultat.

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning tas senast 31 januari efterföljande år. Endast sökande som har tilldelats medel får personligt besked. Stiftelsens beslut redovisas förutom på hemsidan i närmast följande EDS-nytt.
En kort rapport om hur medlen har använts ska sändas in inom tre månader. Om stiftelsen inte får någon rapport kan den som har tilldelats medel inte ansöka om nya medel, samt så kan den sökande även komma att bli återbetalningsskyldig. Ledamöterna i styrelserna för EDS Riksförbund och EDS-stiftelsen samt deras närstående, har inte rätt att ansöka om medel. Läs om utdelade medel här: utdelade medel.

Adress för ansökan:

EDS-stiftelsen
c/o Bergström
Egnahemsgatan 2
716 31 Fjugesta

EDS-stiftelsen | Org. nr: 802424-3274 |
Bankgiro: 5654-5999 | c/o Bergström, Egnahemsgatan 2, 716 31 Fjugesta

Close