EDS-stiftelsen

Hur stiftelsen kom till
EDS-stiftelsen är en stiftelse bildad på initiativ av EDS Riksförbund. Anledningen till bildandet är att trots att diagnosen Ehlers-Danlos syndrom (EDS) inte är helt ovanlig, så är kunskaperna om den inom såväl vården som i samhället i stort bristfällig. Stiftelsen grundades år 2004 av EDS Riksförbund.
Från och med 15 mars 2017 är stiftelsen registrerad i länsstyrelsens stiftelseregister i Stockholm.
Stiftelseförordnande och gåvobrev 2004 (pdf).

Ändamål
Stiftelsens ändamål är att stödja utbildningsinsatser till personer med EDS eller de som på annat sätt kommer i kontakt med EDS, t.ex. närstående. EDS-stiftelsen främjar även vetenskaplig forskning kring EDS genom att dela ut stipendier för forskning, såväl kring EDS som när det gäller behandlingar och hjälpmedel. För ansökan om forskningsmedel behövs en forskningsplan med tidplan, etiskt tillstånd och forskningsprogram.

Styrelsen
Styrelsen består av två personer valda av Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund. Stiftelsens styrelse har full beslutanderätt avseende beviljande och utbetalning av medel från stiftelsen. 2016 valdes Jette Bergström och 2017 Sofie Hagman som ledamöter.

Utdelande av medel
Styrelsen sammanträder årligen för att ta beslut och utdelning av bidrag görs i slutet av januari utifrån de ansökningar som har inkommit senast 31 december föregående år.

 

Kontakt

EDS-stiftelsen | Org. nr: 802424-3274 |
Bankgiro: 5654-5999 | c/o Bergström, Egnahemsgatan 2, 716 31 Fjugesta

Close