Hjälp från förbundet

HJÄLP FRÅN FÖRBUNDET

Förbundet gör allt vi kan för att underlätta för lokalföreningar men det är även en ny resa för oss. Här hittar ni lite av den hjälp vi just nu kan erbjuda. Fler behov kommer säkert att växa fram ju fler lokalföreningar vi får och vi arbetar med att utveckla detta hela tiden.

EKONOMISKT BIDRAG

När ni startar en lokalförening ger förbundet ett ekonomiskt startbidrag på 2000 kr för att hjälpa er under den första tiden. Använd blanketten och skicka till info@ehlers-danlos.se för att få ta del av bidraget.

(Ansökan startbidrag lokalförening)

MEDLEMSREGISTRET

Förbundet har ett medlemsregister som ni kan använda även för lokalföreningen. Eftersom man måste vara medlem i förbundet för att kunna vara medlem i lokalföreningen måste medlemskap ändå stämmas av mot registret. Förbundet har också tagit fram rutiner och regler för medlemsregistret som följer den nya lagen GDPR. Ni kan läsa om vad som gäller här:

Länk http://www.ehlers-danlos.se/integritetspolicy-gdpr/


KONTAKTPERSONER

Förbundet har en eller två kontaktpersoner i nästan alla län. En av deras uppgifter är att vara behjälpliga för att starta upp lokala nätverk. Vill du komma i kontakt med en kontaktperson i ditt län för att se hur du kan hjälpa till eller vill engagera dig så titta här på hemsidan vem det är för ditt län.

http://www.ehlers-danlos.se/kontaktpersoner/

UTSKICK ELLER INLÄGG PÅ FÖRBUNDET FACEBOOK-SIDA

Vill du få kontakt med andra i ditt närområde för att se om fler har samma tankar som du på att starta nätverk eller lokalförening. Då kan förbundet hjälpa till genom att skicka ut ett meddelande/inbjudan till medlemmar i din region. Vi kan också lägga upp samma meddelande/inbjudan på vår nationella Facebook-sida. Kontakta oss på info@ehlers-danlos.se

KONTAKTPERSON I STYRELSEN

Styrelsen har utsett XX för att vara en första kontakt om du har funderingar eller behöver stöttning kring att starta nätverk eller lokalförening. Tveka inte att höra av dig.

Close