BILDA LOKALFÖRENING

Inom EDS Riksförbund har vi en stark vision om att skapa lokalföreningar. Ju fler vi blir desto större gagn för medlemmarna. Hur snabbt detta sker är också en viktig faktor för att vi ska lyckas förändra vården i Sverige till att bli bättre på att ta hand om vår patientgrupp!

Hjärtat i allt föreningsliv är det fysiska mötet. Att få mötas och träffa andra med liknande problematik eller diagnos och genom varandra får tips, idéer och stöttning är något vi vill arbeta för att få till. Det är dock svårt att göra det centralt ifrån varför lokalföreningar blir mycket viktiga i detta arbete.

Som lokalförening är det också lättare att bedriva opinionsarbete och få ekonomiska bidrag och hjälp med lokaler från kommun och andra organisationer. Man inspirerar varandra och hjälps åt att skriva insändare och inbjudningar till t ex sjukvårdspolitiker. Det är ni lokalt som känner till vad som behöver förbättras och kan påverka genom att tillsammans träffa beslutsfattare eller sprida information till professionen som arbetar i ert närområde.

På dessa sidor hittar du information som kan vara till nytta om ni funderar på eller skall starta en lokalförening. Ta kontakt med förbundet så hjälps vi åt i processen. info@ehlers-danlos.se

Close